אבא

אבא בא

אבא שלי היה
אבא שלי ראה
אבא שלי שכח
אבא שלי הלך

לפעמים הוא בוכה
לפעמים הוא צוחק
לפעמים הוא עוזר
אך תמיד הוא חוזר
אלי.