פרפר

פרפר

אצתי
רצתי
עד כי קצתי
מלרדוף אחר פרפר

ואני, חבוק רציתי
לחבק את הפרפר
והלה ריפרף כנפיים
ואחוש נשק כפיים
ופרח אל השמים