תקנון

תנאי שימוש ורכישה ב"אתר הבריאות של ד"ר אבני"

תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויותיך ואת חובותיך בעת הזמנת מוצרים ב"אתר הבריאות של ד"ר אבני". אנא קרא אותם היטב, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין "ד"ר אריה אבני" ע.מ. 06083730 ("אתר הבריאות של ד"ר אבני").   

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

"אתר הבריאות של ד"ר אבני" יספק לך את המוצרים שהזמנת, בתנאי שהמוצר שהזמנת מצוי במלאי וכן בתנאי שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת באתר.

אם המוצרים אזלו בשל נסיבות שהעסק לא ידע עליהן בעת ההזמנה, תבוטל המכירה ולצרכן תימסר הודעה. כמו כן במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא אישרה את החיוב, לא נהיה חייבים לספק לך את המוצרים שהזמנת. במקרה כזה נשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, ונימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך. אם חויבת בטעות, הנך מתבקש להודיע לנו ואנו נדאג לזכותך.

כדי להזמין מוצרים באמצעות השרת המאובטח של "אתר הבריאות של ד"ר אבני", עליך להזין בטפסים המיועדים לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים הבאים: מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת למשלוח דואר ודואר אלקטרוני.

לאחר שביצעת רכישה ב"אתר הבריאות של ד"ר אבני", תישלח אליך הודעה לדוא"ל על אישור ההזמנה

ובמועד החיוב תישלח אליך חשבונית מס / קבלה על הרכישה.

 

פרטים אישיים

אנא הקפד למלא את פרטייך האישיים בצורה מדויקת ועדכנית. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. כמו כן, במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו עקב פרטים מוטעים שמסרת או מכיוון שהחבילה לא נדרשה, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

הפרטים האישיים שנמסרו בעת ההזמנה, יישמרו במאגר המידע של "אתר הבריאות של ד"ר אבני".
למרות שאינך חייב  על פי החוק למסור לנו פרטים אלה, לא נוכל לטפל בהזמנתך בלעדיהם.
"אתר הבריאות של ד"ר אבני" מתחייב שלא להעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים אך הוא רשאי לשלוח אליך בהסכמתך האקטיבית דואר אלקטרוני שיכלול: מידע על שירותים, מבצעים, חידושים באתר וכיו"ב.
בהתאם לחוק הספאם תוכל לבטל את הדיוור אליך בכל מייל שתקבל.

 

מועד אספקה

"אתר הבריאות של ד"ר אבני" יספק את המוצרים שהזמנת בהתאם לסוג המשלוח שבחרת. זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון עד חמישי, ואינו כולל את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג.

 "אתר הבריאות של ד"ר אבני" לא יהיה אחראי לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה  כגון: תקלות, עיכובים, שביתות, השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים  שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 

מחירים

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.

 "אתר הבריאות של ד"ר אבני" יהיה רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה.

לתשומת לבך: אף על פי שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות חריגה שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. רק במקרים חריגים אלו הטעות לא תחייב  את האתר. במקרה זה נפנה אליך מיידית לאחר שביצעת את הזמנתך, נודיע לך מהו מחירו הנכון של המוצר ונאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרכוש אותו במחיר הנכון. אם לא תאשר זאת בתוך שלושה ימים – או אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – לא נהיה חייבים לספקו לך.

 

תנאי תשלום 

  "אתר הבריאות של ד"ר אבני" יגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת ודמי המשלוח (אם יהיו), באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת.

 

דמי טיפול ומשלוח

בהתאם למחיר ההזמנה וסוג המשלוח כמפורט בעמוד המשלוחים.

"אתר הבריאות של ד"ר אבני" רשאי לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. התשלום התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה.

 

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

החזרת מוצרים תעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר. כדי להחזיר את המוצרים עליך לשלוח אותם בצירוף החשבונית שקיבלת והודעה בכתב על החזרתם, בתוך 14 הימים הללו אל הכתובת: ד"ר אבני, ת.ד.92, תל מונד 40600.

בעקבות ביטול עסקה עקב פגם, לא ייגבו דמי ביטול. השבת המוצר תעשה על חשבון החברה.   
בעת ביטול שלא עקב פגם, ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ הנמוך מביניהם (עפ"י הנחיות של חוק הגנת הצרכן). דמי ביטול אלו כוללים גם את דמי המשלוח של המוצר מהעסק לצרכן (החזרת המוצר מהצרכן לעסק תעשה על חשבונו).
.

שיבוש בהזמנה

כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כולל כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. אם לא תקבל אישור על קליטת ההזמנה תוך ימים ספורים מביצועה, יש להניח כי חלה בה תקלה. במקרה כזה אנא פנה אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני ariehavni@gmail.com  או בטלפון 052-3406809. אנו נשתדל לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה.

 

אחריות

עליך לדעת כי תיתכנה תקלות בעת משלוח המוצרים וכי במקרים אלו ינקוט האתר בכל האמצעים בכדי לפתור בעיות אלו. "אתר הבריאות של ד"ר אבני" לא יישא באחריות בגין תקלות או שיבושים במשלוח אם מקור התקלה בטעות של הלקוח. האחריות תינתן רק במקרה שצוינו על גבי החבילה השם והכתובת כפי שהופיעו בהזמנתך.

"אתר הבריאות של ד"ר אבני" אינו נושא באחריות לטיב המוצרים, מפני שהוא איננו מייצר אותם. במקרה שרכשת מוצרים פגומים, זכותך היחידה היא להחליפם או לקבל את כספך בחזרה, כפי שפירטנו בתנאי שימוש אלה.

במקרה של איחורים ינקוט "אתר הבריאות של ד"ר אבני" בכל האמצעים בכדי לפתור את הסיבות לאיחור וכן תאפשר את ביטול עסקה והשבת מלוא התמורה ששילם הצרכן.

השירות ב"אתר הבריאות של ד"ר אבני" ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "אתר הבריאות של ד"ר אבני" בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. "אתר הבריאות של ד"ר אבני" אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי "אתר הבריאות של ד"ר אבני", נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל "אתר הבריאות של ד"ר אבני" או מי מספקיו.

 

דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז-תל אביב, ירושלים, חיפה, באר שבע ונצרת.

 

הצהרת פרטיות

המחויבות שלנו להגנת הפרטיות.

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.

 

המידע שאנו אוספים: 

בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו', נדרש מידע כמפורט: שם, ת.ז., כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו'. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכו'.

 

מה אנחנו עושים עם המידע? 

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו'). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי). מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן ליידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות. במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו. לדוגמה: מספר המבקרים באתר, מספר הרוכשים של ספרים מסוימים, וכו', אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר. כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת  לצורך זה.

 

המחוייבות שלנו לאבטחת מידע:
אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

 

יצירת קשר איתנו: 

ניתן ליצור קשר עמנו באמצעות "צור קשר" באתר וכן בטלפון:

אתר – 052-3406809

 

הגנה מיוחדת על ילדים מתחת לגיל 13:

איננו אוספים מידע לגבי מי שידוע לנו שהינו מתחת לגיל 13, אלא באישור הורה. 


שאלות ובירורים

לבירורים ולשאלות ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: ariehavni@gmail.com

 

קבלת דיוור

בקניה באתר שלנו הנך מסכים להצטרף לרשימת הדיוור שלנו. בכל עת הנך יכול להסיר את עצמך מרשימת התפוצה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: ariehavni@gmail.com.

דילוג לתוכן